Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Stowarzyszenie

Uniwersytet Dorosłego Człowieka

e-mail: stowarzyszenie.udc@gmail.com

KRS 0000494997 ;  NIP:  915-179-20-09
55-114 Wisznia Mała, ul. Szkolna 1
tel. 71 312 70 76

UDC na FACEBOOK

Nr konta:  86 9591 0004 2003 0040 1168 0001

Stowarzyszenie działa od stycznia 2014r.

Statut Stowarzyszenia UDC - POBIERZ

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia UDC - POBIERZ

Aktualności

Warsztaty ceramiczne w Piotkowiczkach - 14.08.2018r., g.18

11.08.2018

war140818.jpg

Walne zgromadzenie człoków UDC

29.06.2018

Na wczorajszym walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia UDC udzielono absolutorium dla Zarządu stowarzyszenia oraz przyjęto jednogłośnie sprawozdanie finansowe za zakończony rok rozliczeniowy.

Przyjęto także nowych członków.

Po zebraniu odbyło się mniej formalne "zakończenie roku szkolnego" - był grill, sałatki, słodkości oraz miła i sympatyczna atmosfera :)

Zakończenie roku akademickiego 2017/1018 i Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia UDC

24.06.2018

Zapraszamy !!

UDC_zakonczenie_17_18.jpg

VII Walne zebranie członków Stowarzyszenia UDC Wisznia Mała

17.06.2018

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Dorosłego Człowieka mam zaszczyt zaprosić na VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia UDC. Zebranie odbędzie się dnia 28.06.2018 r. (czwartek ) w Malinie ul. Bociania 12,  o godzinie 17:00.

Poniżej proponowany porządek obrad Zebrania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD  VI WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28.06.2018 r.

1. Otwarcie VII Walnego Zebrania,

2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania,

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

4. Stwierdzenie prawomocności obrad zebrania w I terminie lub w przypadku braku kworum (przy obecności ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia) podanie informacji o II terminie Walnego Zebrania oraz pouczenie o ważności podejmowanych decyzji w II terminie,

5. Przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zebrania,

6. Przyjęcie Protokołu Obrad z Walnego Zebrania Członków z dnia 07.06.2017 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz merytorycznego Stowarzyszenia za 2017 rok,

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za 2017 rok,

8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2018/19 rok,

9. Rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej za 2017 rok i głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,

10.Wnioski i uchwały zgłoszone przez uczestników Walnego Zebrania i przyjęcie przez Walne Zebranie.

11.Zakończenie Walnego Zebrania członków Stowarzysznia Uniwerstet Dorosłego Człowieka.

Prezes Stowarzyszenia

Marzanna Jurzysta-Ziętek

Witryna stworzona na platformie